demo toggle
YÖNETM PANELİ

İPEK KİRPİK

Uykudan Güzel Uyanmak Sizin Elinizde...

Son günlerin en popüler uygulamalarýndan biri olan ipek kirpik uygulamasý Hollywood starlarýna film setlerinde uygulanýyordu ama þu anda artýk herkezin yaptýrabileceði þartlarda son derece kolay ve ulaþýlabilir oldu. Gözlere anlam ve mana katan kirpiklerdir.

Gözlerimizi son derce alýmlý ve çarpýcý gösterir. Ýri göz yüzyýllardan beri güzelliðin simgesi olmakla beraber, kiþiye son derecece de sempatik bir görünüþ katar. Þimdi çarpýcý bakýþlar ve alýmlý gözler sahip olmak çok kolay. Ýpek kirpik uygulamasý ile kirpiklerinizi uzatabilir ve çarpýcý bakýþlara sahip olabilirsiniz.

Ýpek kirpik uygulamasýnda titizlik ve uygulama son derece önemlidir. iyi yapýlmamýþ bir uygulama görsel olarak sizi memnun etmediði gibi kullaným olarak da uzun süreli kullanamazsýnýz.