demo toggle
YÖNETM PANELİ

AGDA

Sir Aðda Nedir?

Sir aðda, çam aðaçlarýndan toplanan farklý reçinelerin iþlenmesiyle elde edilen çok güçlü bir aðdadýr. Doðru uygulama yapýldýðýnda en küçük tüyleri bile kökünden alýr; batýk ve kýrýk yapmaz; daha az can acýtýr; kýllarýn çýkýþ sürelerini uzatýr.
Ön hazýrlýk gerektirmediði ve kullanýmý son derece pratik olduðu için zamandan tasarruf saðlar. Yað ile çözündüðünden duþ gerektirmez. Kullaným sýrasýnda derinin ölü hücrelerini de temizlediðinden peeling özelliði de vardýr.
Uygulama yapýlacak bölge ve uygulayýcýnýn tercihine göre, içerdiði ürün açýsýndan bir fark olmayan  Kartuþ (roll-on) Aðda veya Konserve Aðda formunda sir aðda seçilebilir

SALONUMUZDA KÝÞÝYE ÖZEL TEK KULLANIMLIK AÐDA KULLANILMAKTADI