demo toggle
YÖNETM PANELİ

EL ve AYAK BAKIMI

Manikür : elleri ve týrnaklarý temiz ve bakýmlý göstermek için yapýlýr. Temizleme, týrnaklara þekil verme, el masajý, ölü derinin düzeltilmesi ve oje sürülmesi aþamalarýný içerir.

Pedikür : Pedikür nedir ?

Pedikür de manikür gibi ayak ve ayak týrnaklarýný temiz ve bakýmlý göstermek için yapýlýr. Temizleme, týrnaklara þekil verme, ayak masajý, ölü derinin düzeltilmesi ayrýca topuklarý ponza yardýmýyla temizleme, batýk ve nasýr problemi varsa hijyenik bir þekilde alýnmasý ve oje sürülmesi aþamalarýný içerir.